434444241_397656582981398_408366249258499956_n
434540248_397656579648065_2631070883696203136_n
434559346_397655176314872_8005713456523298696_n
previous arrow
next arrow

ศูนย์วัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

ศูนย์วัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการก่อสร้าง เทคโนโลยีวัสดุ ถ่ายทอดวิทยาการสู่สังคม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การทดสอบมาตรฐาน การให้คำปรึกษา ทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม การให้การบริการวิชาการแก่สังคม การจัดอบรมการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ การดำเนินงานร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แนะนำและส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้งานช่างฝีมือ

ด้านการให้บริการ

งานฝึกอบรม

งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง

งานพัฒนาระบบการศึกษาเชิงธุรกิจ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เพิ่มเติม

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์วัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ :  0-2252-7029, 0-2252-2736-8   โทรสาร : 0-2252-7580